1 B 12A Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 B 12A

Generel anvendelse
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdernes anvendelse fastlægges til åben- lav og tæt- lav boligbebyggelse, med tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner og lignende, offentlige formål.

Bebyggelsens omfang og udformning
Bebyggelse på stærkt skrånende grunde kan opføres med 2 etager uden udnyttelig tagetage til den lave side.