1 B 23 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 B 23

Generel anvendelse
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
60%

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
12 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som etagebebyggelse med tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner og lignende, offentlige formål, erhvervsuddannelse og lignende med tilhørende kollegie- og kursistboliger.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift.

Miljøforhold
Området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.