1 B 30 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 B 30

Generel anvendelse
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift. Bebyggelse på stærkt skrånende grunde kan opføres med 2 etager uden udnyttelig tagetage til den lave side.

Infrastruktur
Snærildvej er omfattet af vejbyggelinje til evt. udvidelse af vejen.