1 B 33 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 B 33

Generel anvendelse
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
10,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift.