Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 BL 2 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 BL 2

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
125%

Max. bebygget grundareal i %
60%

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
16 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, samt blandet bolig- og erhverv. Erhverv omfatter butikker, ekspeditionslokaler, restauranter, hoteller, liberale erhverv, mindre værksteds-og lagervirksomheder og lignende. Erhverv må normalt kun etableres i bebyggelsens kælder, stueetage og på 1. sal. I området må ikke opstilles gevinstgivende spille automater.

Bebyggelsens omfang og udformning
Ny bebyggelse placeres med den længste facade parallel med gaden og i flugt med gadens øvrige bebyggelse. Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for bygningers eller anlægs drift.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.