1 BL 3 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 BL 3

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
100%

Max. bebygget grundareal i %
60%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til blandede bolig- og erhvervsformål herunder restauranter og andre forlystelsessteder, hoteller, mindre værksteds- og lagervirksomheder, liberale erhverv, offentlige formål og boliger.

Bebyggelsens omfang og udformning
Ny bebyggelse placeres med den længste facade parallel med gaden og i flugt med gadens øvrige bebyggelse. I området må ikke opstilles gevinstgivende spille automater. Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift.

Miljøforhold
Del af området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.