Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 BL 38 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 BL 38

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
135%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Max. bebygget grundareal i %
Fastlægges i lokalplan

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
15 m

Max. miljøklasse
1

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, etageboliger, med mulighed for at indrette erhverv som kontorvirksomhed, klinikker og lignende miljøklasse 1. virksomheder. Kontorvirkomhed som administration, advokat, revisor, arkitekt, ingeniør, datarådgivning, pengeinstitut og lignende. Klinikker som fysioterapeut, kiropraktor, læge, tandlæge, terapi og lignende.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.