Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 C 32 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 C 32

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
60%

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
15 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig og erhverv, såsom lægehus og andre liberale serviceerhverv, hotel- og restaurationsvirksomhed, uddannelsesvirksomhed, institutioner og lignende med tilhørende overnatningsfaciliteter og boliger samt rekreative grønne arealer. Der må ikke etableres detailhandel i området.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.