1 E 1 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 E 1

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebygget grundareal i %
50%

Max. antal etager
2 etager

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål som industri, lager, værksted, entreprenørvirksomhed, oplag, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder. Herudover kan opføres enkelte boliger i tilknytning til de nævnte anvendelser. Områdets grænse mod det åbne land udformes som egnskarakteriske levende hegn.