1 E 3 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 E 3

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebygget grundareal i %
50%

Max. antal etager
2 etager

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom industri, lager- og værkstedsformål, entreprenør- og oplagsformål, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder samt sådanne forretninger der efter byrådets skøn finder natulig plads i området (ikke dagligvarer) og enkelte boliger til indehaver, bestyrer, portner og lign.