Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 E 4 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 E 4

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebygget grundareal i %
50%

Max. antal etager
2 etager

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, samt enkelte boliger til indehaver, bestyrer, portner og lignende. Erhvervsformål omfatter industri, lager- og værkstedsformål, entreprenør- og oplagsformål, samt engroshandel. Herudover er forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder tilladt. Der kan etableres forretninger, der efter byrådets skøn finder natulig plads i området (undtaget dagligvarer). Der må ikke parkeres med lastbiler langs vejene inden for området. Områdets grænse mod det åbne land udformes som egnskarakteristiske levende hegn.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.