1 F 1 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 F 1

Generel anvendelse
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Odder

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til golfbane med tilhørende bebyggelse.

Områdets anvendelse
Der må ikke opføres bebyggelse ud over bebyggelse, der har en naturlig tilknytning til anlægget, og bebyggelse, som er nødvendig for anlæggets drift.

Opholds- og friarealer
Golfbanen indpasses i det åbne land uden at påvirke landskabsbilledet negativt.

Specifik anvendelse
Golfbaner