1 OF 14 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 OF 14

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige, formål som: økologisk besøgshave/gartneri med funktioner som konferencecenter, cafe, butik, vandrerhjem, udsigtstårn, administrationsbygning, væksthuse og lignende samt anlæg til klimatilpasning og regnvandshåndtering.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er et udsigtstårn, som kan opføres i en højde på op til 15 m.