1 OF 17 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 OF 17

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m