1 OF 7 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 OF 7

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (kirkegård og kapel).

Områdets anvendelse
Der må kun opføres kirke, kapel samt småbygninger til kirkegårdens drift samt anlæg til klimatilpasning og regnvandshåndtering.

Specifik anvendelse
Kirke og kirkegård