Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 RE 11 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 RE 11

Generel anvendelse
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Odder

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt rekreativt naturområde. Der er tale om et mindre skovområde. Inden for området må ikke opføres anlæg og bebyggelse, bortset fra enkelte småbygninger samt anlæg til klimatilpasning og regnvandshåndtering. Småbygninger er: fugletårne, sheltere, gangbroer, stier og lignende. Området og evt. tekniske anlæg skal indrettes med størst mulig hensyntagen til de eksisterende naturværdier.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.