1 RE 3 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 RE 3

Generel anvendelse
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige rekreative formål samt anlæg til klimatilpasning og regnvandshåndtering, når anlæggene kan indpasses under hensyn til de eksisterende naturværdier. Inden for området må ikke opføres bebyggelse bortset fra småbygninger. Småbygninger er: læskure, legehuse og lignende. Området skal indrettes og beplantes med størst mulig hensyntagen til de eksisterende naturværdier.