Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 RE 4 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 RE 4

Generel anvendelse
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bygningshøjde
4 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til kolonihaver, afskærmningsbælter og lignende.

Bebyggelsens omfang og udformning
På hver enkelt kolonihaveparcel må højst opføres bebyggelse med en samlet størrelse på 40 m². Den enkelte havelod må ikke gives en størrelse, der overstiger 500 m² incl. veje og fællesanlæg.

Miljøforhold
Del af området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.

Specifik anvendelse
Kolonihaver

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.