1 RE 4 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 RE 4

Generel anvendelse
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bygningshøjde
4 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til kolonihaver, afskærmningsbælter og lignende.

Bebyggelsens omfang og udformning
På hver enkelt kolonihaveparcel må højst opføres bebyggelse med en samlet størrelse på 40 m². Den enkelte havelod må ikke gives en størrelse, der overstiger 500 m² incl. veje og fællesanlæg.

Miljøforhold
Del af området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.

Specifik anvendelse
Kolonihaver