Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 RE 5 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 RE 5

Generel anvendelse
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bygningshøjde
4 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til kolonihaver, afskærmningsbælter, parkeringspladser for campingvogne og lignende.

Bebyggelsens omfang og udformning
På hver enkelt kolonihaveparcel må højst opføres bebyggelse med en samlet størrelse på 40 m². Den enkelte havelod må ikke gives en størrelse, der overstiger 500 m² incl. veje og fællesanlæg.

Specifik anvendelse
Kolonihaver

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.