1 RE 6 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 RE 6

Generel anvendelse
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige rekreative formål. Der er tale om en grøn kile og en del af området er beskyttet mod tilstandsændringer efter naturbeskyttelseslovens § 3. Inden for området må ikke opføres bebyggelse bortset fra småbygninger. Småbygninger er: læskure, legehuse og lignende. Anlæg til klimatilpasning og regnvandshåndtering m.v. kan indpasses under hensyntagen til de eksisterende naturværdier. Området skal indrettes og beplantes med størst mulig hensyntagen til de eksisterende naturværdier.

Infrastruktur
Der skal reserveres areal til udvidelse af Snærildvej.