1 RE 8 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 RE 8

Generel anvendelse
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Odder

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt rekreativt naturområde. Der er tale om en grøn kile fra det åbne land ind i bebyggelsen. Inden for området må ikke opføres anlæg og bebyggelse, bortset fra enkelte småbygninger. Småbygninger er: fugletårne, sheltere, gangbroer, stier og lignende. Området skal indrettes med størst mulig hensyntagen til de eksisterende naturværdier.

Infrastruktur
Der skal reserveres areal til en nordvestlig forbindelsesvej og nødvendige vejanlæg i området.