Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 VEJ 3 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 VEJ 3

Generel anvendelse
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Odder

Infrastruktur
Vejarealet udlægges i en bredde af mindst 20 m. Vejene skal ved deres placering anlægges under hensyn til det omgivende terræn.

Specifik anvendelse
Trafikanlæg

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.