1 VEJ 4 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 VEJ 4

Generel anvendelse
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Odder

Infrastruktur
Vejarealet udlægges i en bredde af mindst 20 m. Vejene skal ved deres placering anlægges under hensyn til det omgivende terræn.

Specifik anvendelse
Trafikanlæg