3 B 10 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
3 B 10

Generel anvendelse
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Saksild

Max. bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav og tæt-lav bebyggelse, med tilhørende kollektive anlæg såsom institutioner og lignende, offentlige formål.

Opholds- og friarealer
Områdets grænse mod det åbne land udformes som levende hegn af karakter som egnens markhegn.

Infrastruktur
Ny bebyggelse må ikke gives direkte adgang til Rudevej (kommunevej 3316).

Lokalplaner og byplanvedtægter inden for rammen
Lokalplaner udarbejdes på grundlag af "Strukturplan for Saksild, 2007". Udbygningsrækkefølgen blandt rammerne 3 B 9 og 3 B 10 fastlægges således, at 3 B 9 udbygges først, hvorefter 3 B 10 kan tages i brug.

Specifik anvendelse