3 B 5 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
3 B 5

Generel anvendelse
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Saksild

Max. bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav og tæt-lav bebyggelse, med tilhørende kollektive anlæg såsom institutioner og lignende, offentlige formål.

Opholds- og friarealer
Områdets grænse mod det åbne land udformes som levende hegn af karakter som egnens markhegn

Infrastruktur
Ny bebyggelse må ikke gives direkte adgang til Rudevej (kommunevej 3316).