3 B 7B Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
3 B 7B

Generel anvendelse
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Saksild

Max. bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål.