3 BL 2 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
3 BL 2

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Saksild

Max. bebygget grundareal i %
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til blandede bolig- og erhvervsformål (butikker til lokalområdets forsyning, liberale erhverv, hotel/kro restaurant, eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger), offentlige formål og boligbebyggelse. I området må ikke opstilles gevinstgivende spilleautomater.

Bebyggelsens omfang og udformning
Ved en ejendoms anvendelse til hotel/kro/restaurant tillades en bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom på 40. Bebyggelsen gives en ydre udformning, der harmonerer med den omliggende bebyggelse, herunder ved valg af farver og materialer. Butikker til lokalområdets forsyning må ikke have et bruttoetageareal der overstiger 1000 m2.

Notater
Området er berørt af 100 m beskyttelseslinje for fortidsmindet "Meden Kirkeruin". Norsminde Havn er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.