Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

3 F 2 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
3 F 2

Generel anvendelse
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Saksild

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til campingplads. Inden for området kan opføres bygninger, som er nødvendige for campingpladsens drift som toiletter, vaskerum, kiosk, og lignende. Der kan etableres en enkelt bolig for bestyrer eller person tilknyttet campingpladsen samt et antal campinghytter på højst 15 m² hver, jf. tilladelse fra 1987 (meddelt af Århus Amt). Områdets grænse mod det åbne land og afgrænsning af enkelte afsnit af campingpladsen udformes som egnskarakteristiske levende hegn.

Specifik anvendelse

Specifik anvendelse
Campingplads

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.