3 OF 3 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
3 OF 3

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Saksild

Max. bygningshøjde
5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til idrætsplads samt anlæg til klimatilpasning og regnvandshåndtering. Inden for området må der ikke opføres bebyggelse udover et mindre klubhus, toiletbygning og lignende, der direkte tjener til områdets brug som idrætsplads. Områdets grænse mod det åbne land udformes som egnskarakteristiske levende hegn.

Specifik anvendelse
Idrætsanlæg