Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

3 OF 4 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
3 OF 4

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Plandistrikt
Saksild

Max. bebyggelsesprocent
35%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastsættes til offentlig formål (hotel, højskole, rekreationshjem, feriekoloni og lignende), som efter Byrådets skøn naturligt finder plads i et fritidsområde, samt enkelte boliger til forstander, bestyrer og andre med lignende tilknytning til de nævnte funktioner.

Bebyggelsens omfang og udformning
Enkelte dele af bebyggelsen i området kan opføres med en bygningshøjde på op til 10 m over det omgivende terræn.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.