Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

3 OF 5 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
3 OF 5

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Plandistrikt
Saksild

Max. bebyggelsesprocent
35%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
10,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (hotel, højskole, rekreationshjem, feriekoloni og lignende), som efter byrådets skøn naturligt finder plads i et fritidsområde, samt enkelte boliger til forstander, bestyrer og andre med lignende tilknytning til de nævnte funktioner.

Notater
Saksild Badehotel er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Disse kvaliteter skal så vidt muligt bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Efter vurdering skal omfattende bygningsmæssige ændringer eller nedrivninger af bygninger udpeget som del af kulturmiljøet forelægges Byrådet.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.