3 OF 7 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
3 OF 7

Generel anvendelse
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Plandistrikt
Saksild

Generelle anvendelsesbestemmelser
Området fastlægges til offentligt opholdsareal. Inden for området må der ikke opføres bebyggelse, bortset fra sådanne mindre kiosk- og toiletbygninger, der tjener til områdets funktion som opholdsareal.

Opholds- og friarealer
Den nuværende landskabsform (terræn og beplantning) opretholdes.