Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

3 OF 9 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
3 OF 9

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Plandistrikt
Saksild

Max. bebyggelsesprocent
35%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
6,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som idrætsanlæg, roklub og lignende.

Bebyggelsens omfang og udformning
Facadehøjden må ikke overstige 3,5 meter over terræn.

Specifik anvendelse
Idrætsanlæg

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.