3 SE 2 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
3 SE 2

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Saksild

Max. bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål (butikker, restaurantcafeteria) til betjening af sommerhusområdet, offentlige formål, ferielejligheder samt enkelte boliger i tilknytning til førnævnte erhverv.