4 B 10 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
4 B 10

Generel anvendelse
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Boulstrup

Max. bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Bebyggelsens omfang og udformning
Hver enkelt grund må højst bebygges med 500 m².