5 B 7 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
5 B 7

Generel anvendelse
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hov

Max. bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner og lignende, offentlige formål.

Miljøforhold
Området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.