Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

5 HA 2 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
5 HA 2

Generel anvendelse
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hov

Max. bebygget grundareal i %
20%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til havneformål som værft, lystbådehavn, fiskeri, kaj, parkering, adgang, ophold og lignende. Der kan etableres mindre bebyggelse til havneformål som kiosker, fiskebutik, sejlerudstyr, restauranter, klubhuse, toiletter og lignende.

Områdets anvendelse
Der kan højst indrettes bådeplads til 325 kølbåde og motorbåde. Herudover kan etableres plads til et antal joller på land. Der skal etableres landareal til vinteropbevaring af bådene svarende til 80% af havnens bådepladser.

Miljøforhold
Området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.

Notater
Del af området er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.