5 OF 6 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
5 OF 6

Generel anvendelse
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hov

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt strandområde.

Bebyggelsens omfang og udformning
Området må ikke bebygges.

Miljøforhold
Området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.