Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

6 B 1 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
6 B 1

Generel anvendelse
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Gylling

Max. bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav og tæt-lav med tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner, beskyttede boliger og lignende offentlige formål, herunder vandværk. Områdets grænse mod det åbne land udformes som levende hegn af karakter som egnens markhegn.

Zonenotat
Rammeområdet er beliggende i landzone bortset fra området omfattet af lokalplan 6002.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.