6 S 2 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
6 S 2

Generel anvendelse
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Plandistrikt
Gylling

Max. bebyggelsesprocent
15%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusformål. Ingen grund må udstykkes med en mindre grundstørrelse end 1.200 m². Områdets grænse mod det åbne land udformes som egnskarakteristiske levende hegn.

Bebyggelsens omfang og udformning
Sommerhusene skal etableres i mindre grupper som små øer. Facadehøjde til overkant tag må maks. være 3 m målt fra niveauplan.