7 B 3 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
7 B 3

Generel anvendelse
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Ørting

Max. bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg såsom institutioner og lignende, offentlige formål. Områdets grænse mod det åbne land udformes som levende hegn af karakter som egnens markhegn.