7 OF 100 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
7 OF 100

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Ørting

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (kirke, kirkegård m.m.).

Bebyggelsens omfang og udformning
Ny bebyggelse udføres med størst mulig hensyn til kirken. Udsigten til kirken fra de omgivende veje skal bevares. Områdets grænse mod det åbne land udformes som levende hegn af karakter som egnens markhegn.

Områdets anvendelse
Indenfor området må der ikke opføres bebyggelse udover de til kirke og kirkegård hørende mindre huse, såsom kapel, materielhus, toiletter og lignende.

Specifik anvendelse
Kirke og kirkegård