8 B 2 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
8 B 2

Generel anvendelse
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hundslund

Max. bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg såsom institutioner og lignende, offentlige formål.

Bebyggelsens omfang og udformning
Bebyggelsen gives en ydre udformning, der harmonerer med beliggenheden i en landsby, herunder ved valg af farver og materialer, og placeres med den længste facade parallel med gaden og i flugt med gadens øvrige bebyggelse.

Områdets anvendelse
Areal til ny bebyggelse må ikke udlægges nærmere Hundslund renseanlæg end 100 m.