8 RE 1 Kommuneplan 2017-2029

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029

Kommuneplanrammens nummer
8 RE 1

Generel anvendelse
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Hundslund

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Anvendelsen fastlægges til parkering og derudover mindre, midlertidige og mobile faciliteter til brug for naturoplevelser og friluftsaktiviteter, som ikke forudsætter anvendelse af større grej eller motorkraft. Der må ikke foregå nogen form for erhvervsmæssig udnyttelse eller drift herunder heller ikke nogen form for detailhandel. Lokalplanlægning skal bidrage til at sikre, at faciliteterne til brug for friluftsaktiviteter fremtræder diskrete og velafskærmede, og at Sondrup Strand også fremadrettet opleves som et isoleret og fredeligt naturområde.

Bebyggelsens omfang og udformning
Bebyggelse må kun etableres i form af mindre, midlertidige og mobile enheder, som kan flyttes med en mobilkran eller som har hjul på og kan trækkes af et andet køretøj.

Specifik anvendelse
Rekreativt område