Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

9 HA 1 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
9 HA 1

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Tunø

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
6,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlæges til havneformål og bebyggelse, der tjener til havnens funktion og drift samt erhverv.

Bebyggelsens omfang og udformning
Tagflader udføres med ensidig taghældning eller symmetrisk saddeltag, som på eksisterende bygninger. Til udvendige bygningssider samt tagflader anvendes materialer i harmoni med den eksisterende bebyggelse i området.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.