Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

 Baggrund

       Kommuneplan - hvorfor?

       Om kommuneplanen

       Anden planlægning

       Miljøvurdering

       Tillæg

 

 Mål for udvikling

       Befolkning og service


       Klima


       Byområder


       Det åbne land


 

 Byggeri og infrastruktur

       Bebyggelse


       Infrastruktur


       Forebyggelse af miljøkonflikter


       Rammer for lokalplaner

             Vedtaget


 

 Land og vand

       Landskabet


       Natur- og skov


       Landbrug


       Ferie- og fritidsanlæg


       Tekniske anlæg


 

 Find området


       Kortsøgning

       Find rammeområdet


       Søg på adresse eller matrikel

 

 Brugervejledning

 
Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

 

Læs mere