Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

 

 

    

 

 

  

   

Kommuneplantillæg nr. 2 - område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusg

26. oktober 2017

Kommuneplantillægget til 1 BL 38 er forudsætning for, at der kan lokal-planlægges for et område til blandet bolig- og erhvervsformål på Råd-husgade 54 i Odder.


Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

 

Læs mere