Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

 

 

    

 

 

  

   

Kommuneplantillæg nr. 1 - Område til rekreative formål ved Sondrup Strand.

12. september 2017

Offentlig høring af forslag til tillæg nr. 1 til kommuneplan 2017-2029 for område 8 RE 1 og lokalplan nr. 8010 for friluftsaktiviteter ved Sondrup Strand.


Kommuneplantillæg nr. 3 - Boligområde ved Kildegade

22. august 2017

Med tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029 udlægges rammeområde 1.B.43 for at muliggøre lokalplanlægning for blandt andet en etageboligbebyggelse ved Kildegade i Odder.


Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

 

Læs mere