Kommuneplan - hvorfor?

Kommuneplanen sætter kursen

I Odder Kommune har kommuneplanen altid været et vigtigt værktøj. For borgere, politikere og forvaltning er kommuneplanen et pejlemærke for, i hvilken retning, vi skal gå. Den sætter kursen for, at vi kan realisere de mål, byrådet har for Odder Kommune som et godt sted at bo, leve og arbejde. 

Vores vision for de kommende år har særligt fokus på det gode liv, vækst og udvikling samt en økonomi med råderum til, at vi kan investere i fremtiden. 

Odder Kommune har et godt udgangspunkt:

  • Vi har en fin, gammel stationsby med et charmerende bymiljø og et rigt og varieret handels- og kulturliv.
  • Vi har mange mindre byer og landsbyer med hver sin historie og karakter.
  • Vi har stemningsfyldte havnebyer og færgeforbindelse til Tunø - en skøn og bilfri ø.
  • Vi har en fantastisk natur, som byder på skov, strand og uspolerede landskaber.
  • Vi har et blomstrende idræts- og foreningsliv takket være mange engagerede borgere.
  • Vi er en del af Business Region Aarhus og er tæt på mange uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser
  • Vi er en mindre kommune, og byrådet er derfor tæt på borgeren. 

På baggrund af kommunens stærke udgangspunkt skal kommuneplanen øge tilflytning ved at skabe mulighed for, at vi etablerer særligt attraktive bolig- og byområder og får en bedre udnyttelse af det store potentiale i oplevelsesøkonomien og turisterhvervene. Derudover skal iværksættere og eksisterende virksomheder have mulighed for etablering, drift og udvidelse.

I Odder Kommune er kommuneplanen digital. På kommunens hjemmeside Odder.dk, er det nemt at finde frem til, hvilke planlægningsmæssige muligheder og begrænsninger, der gælder for den enkelte ejendom og for lokalområdet. 

Nuværende og kommende borgere eller erhvervsdrivende i Odder Kommune kan orientere sig om, hvor og hvordan byudviklingen kommer til at foregå. Man kan læse om, hvilke veje, der er på tegnebrættet, hvor butikker, skoler og institutioner skal ligge, og hvor der kan etableres større industri og tekniske anlæg. Ligeledes er det muligt at se, hvor der findes eller planlægges for fritidsaktiviteter og friluftsliv såsom idrætsanlæg, vandre- og cykelruter. I kommuneplanen kan man også læse om, hvordan vi sikrer vores mange landskaber, kulturmiljøer og naturområder.

Kommuneplanlægning har til formål at skabe en velovervejet balance mellem mange forskellige interesser. Der skal være helhed og sammenhæng i udviklingen – også på længere sigt. 

Med Kommuneplan 2017-2029 erstatter vi den hidtidige Kommuneplan 2013-2025.

God fornøjelse med at udforske planen nærmere.

Uffe Jensen

Borgmester

 

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.