Brugervejledning

Herunder finder du en vejledning til hvordan du kan finde rundt i eller finde frem til de forskellige emner i Kommuneplan 2017-2029.

Tekstdel

Herunder finder du vejledninger til hvordan du kan finde rundt i eller finde frem til de forskellige kort under "Find området" i Kommuneplan 2017-2029.

Find adressen eller matriklen

Kortsøgning

Find rammeområdet

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.